vedení daňové evidence  |  vedení účetnictví
mzdy a personalistika  |  účetní poradenství

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), zpracování mzdové agendy, personalistiky, daňových přiznání (daň z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, daň silniční) a další související služby.

Specializujeme se na oblast malých a středních firem. Účetnictví se zpracovává v průběhu celého roku dle dodaných podkladů klientem a vede se v souladu s platnou legislativou v ČR.

Věnujte se tedy naplno činnosti vlastní firmy a starosti s vedením účetních dokladů přenechte na nás…. jsme pojištěny v rámci profesní odpovědnosti.

Nechte
si ZDARMA
vypracovat
cenovou nabídku

KONTAKT

Ing. Andrea Makovská

tel: +420 776 145 228

ucetnictvi@makovska.cz

Jana Makovská

tel: +420 603 971 987

jana@makovska.cz

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

-  Zpracování účetních dokladů

-  Vedení peněžního deníku, přehledu příjmů a výdajů a dalších zákonem stanovených evidencí

-  Vyhotovení tiskových sestav dle potřeb klienta

-  Zpracování účetní závěrky

-  Zpracování daňového přiznání k DPH

-  Zpracování daně z příjmu fyzických osob

-  Zpracování daně silniční

-  Zastupování na úřadech

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

-  Zpracování účetních dokladů

-  Vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků a jiných zákonem stanovených evidencí

-  Zpracování rozvahy, výsledovky, výkazu zisků a ztrát

-  Vyhotovení tiskových sestav dle potřeb klienta

-  Zpracování účetní závěrky

-  Zpracování daňového přiznání k DPH

-  Zpracování daně z příjmu fyzických a právnických osob

-  Zpracování daně silniční

-  Zastupování na úřadech

MZDY A PERSONALISTIKA

-  Kompletní zpracování mezd

-  Vyhotovení výplatních pásek a příkazu k úhradě

-  Rekapitulace mezd

-  Zpracování a vedení evidenčních a mzdových listů zaměstnanců

-  Přihlašování nově vzniklé organizace a nově nastupujících zaměstnanců u OSSZ a ZP

-  Odhlašování zaměstnanců z OSSZ a ZP

-  Zpracování zápočtových listů

-  Zpracování měsíčních přehledů pro OSSZ a ZP

-  Zastupování na OSSZ a ZP při kontrolách

-  Vyúčtování srážkové daně a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

-  Vyhotovení pracovních smluv a dohod o provedení práce či pracovní činnosti

-  Vyhotovení výpovědi při ukončení pracovního poměru

DALŠÍ SLUŽBY

-  Příprava podkladů ke kontrole

-  Předávání dokladů v sídle Vaší společnosti nebo dle vzájemné dohody bez poplatku za převzetí účetnictví

-  Zastupování na úřadech

-  Účetní poradenství a spolupráce s daňovým
poradcem

-  Zpracování podkladů pro ČSÚ

-  Zpracování podkladů pro žádost o úvěr

-  Zpracování tiskových sestav a přehledů
dle potřeb klienta